Nymfer er en etterligning av det første levestadiet til blant annet vår- og steinfluene. Nymfer fiskes gjerne oppstrøms og nært bunnen. Kvalitetsnymfer bundet på japansk kvalitetskrok, og tilnærmet ensartet utførelse.

Ingen produkter ble funnet som passer dine valg.